Хүсэлт


Новел Лендинг ХХК-ийн Хаан Банкны 502 873 3430
дансанд 50,000 төгрөгийн дэнчин шилжүүлснээр таны зээлийн
хүсэлт ДЭНЖ зээлийн талбарт байршина.
Гүйлгээний утган дээр нэр, утасны дугаараа бичих.

    Зээлдэгчдийн ирүүлсэн хүсэлтийг DENJ нь
    ЗЭЭЛ ӨГӨХ хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад дамжуулна.

    Амжилттай биелсэн хэлцлийн дүнгийн 1%-тэй тэнцэх
    үйлчилгээний хураамжийг DENJ авах бөгөөд үүнээс
    дэнчинд байршуулсан 50,000 төгрөгийг хасч тооцно.